O projekcie

 

„Upleciemy SIEĆ – klaster pomorskich WTZ” to nowy projekt Caritas Archidiecezji Gdańskiej współfinansowany ze środków FIO, realizowany w partnerstwie z Pomorskim Oddziałem PFRON.

Głównym celem projektu jest zintegrowanie środowiska związanego z działalnością Warsztatów Terapii Zawodowej wokół wspólnie podzielanych dążeń w ramach sieci – klastra, który tworzyć będzie regionalną reprezentację przedstawicieli pomorskich WTZ i pozwoli na bieżącą wymianę doświadczeń, skoordynowanie wspólnych działań oraz usprawnienie przepływu informacji.

Inicjatywa skierowana jest do pomorskich WTZ, jednostek państwowych, samorządu terytorialnego i jego jednostek, uczelni, jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych propagujących realizowanie powyższej idei.

 


Aby przystąpić do projektu należy w pierwszej kolejności skontaktować się z naszym biurem celem ustalenia kwalifikowalności, następnie zapoznać się z treścią listu intencyjnego oraz wypełnić deklarację uczestnictwa.

 

 
 

Pliki do pobrania 

 

 
 
Deklaracja uczestnictwa  List Intencyjny