Praca nad strategią - pierwsze warsztaty

  

Przedstawiciele pomorskich WTZ wspólnie pracowali nad treścią misji i wizji Naszego Klastra oraz wyznaczeniem głównych obszarów strategii działania.

Kolejne spotkanie i kontynuacja prac 15 lutego w Lęborku. 

Zapisy jeszcze trwają: https://goo.gl/forms/qTEVOqsxHas0wSkq2

 

 PROGRAM KOLEJNYCH SPOTKAŃ

Bloki godzinowe

Program spotkań warsztatowych

2 warsztaty strategiczne - LĘBORK 15 lutego 2017

10.00-12.00

1. Powitanie.
2. Wprowadzenie do strategii rozwoju – omówienie metod pracy.
3. Zaprezentowanie efektów prac w trakcie 1 warsztatów strategicznych (misja wizja, wartości i adresaci strategii, obszary strategii, cele).
4. Kontynuowanie prac nad założeniami „Domu strategicznego” dla klastra:
- Wyznaczenie obszarów strategii.
- Określenie priorytetów i celów do obszarów strategii.
- Identyfikacja kluczowych kierunków rozwoju.
Przerwa

12.00-14.00

5. Praca nad elementami strategicznej karty wyników
- Perspektywa klienta
- Perspektywa organizacyjna
- Perspektywa rozwoju
- Perspektywa finansowa
6. Podsumowanie warsztatów i wyznaczenie zadań.

3 warsztaty strategiczne – MALBORK 1 marca 2017

10.00-12.00

1. Powitanie.
2. Wprowadzenie do strategii rozwoju – omówienie metod pracy.
3. Zaprezentowanie efektów prac w trakcie 1 i 2 warsztatów strategicznych.
4. Kontynuowanie prac nad założeniami „Domu strategicznego” dla klastra:
- Wyznaczenie obszarów strategii.
- Określenie priorytetów i celów do obszarów strategii.
- Identyfikacja kluczowych kierunków rozwoju.
- Wyznaczenie wskaźników sukcesu dla celów/działań strategii.
Przerwa

12.00-14.00

5. Praca nad elementami strategicznej karty wyników
- Perspektywa klienta
- Perspektywa organizacyjna
- Perspektywa rozwoju
- Perspektywa finansowa
6. Ustalenie sposobów monitorowania i ewaluacji postępów wdrażania strategii rozwoju.
7. Podsumowanie warsztatów.