Nasz plan rozwoju

Plan Rozwoju Klastra pomorskich WTZ opracowany został w trakcie 3 spotkań na warsztatach strategicznych w Gdyni, Lęborku i Malborku oraz konsultacji roboczych wersji dokumentu.
W spotkaniach uczestniczyło średnio około 30-40 osób, przedstawicieli pomorskich WTZ oraz partnerów Klastra, przedstawicieli samorządów lokalnych i powiatowych oraz realizatorzy
Projektu.

Funkcjonowanie Społecznego Klastra Pomorskich WTZ obejmuje 4 obszary i 8 podobszarów:

 • Obszar 1 Rzecznictwo
  składa się z podobszarów Ustawodawstwo i Standaryzacja usług WTZ;
 • Obszar 2 Ekonomizacja
  składa się z podobszarów Ekonomia społeczna – Praca dla ON oraz Działalność gospodarcza WTZ i Klastra;
 • Obszar 3 Edukacja
  składa się z podobszarów Edukacja społeczna i Edukacja członków Klastra;
 • Obszar 4 Rozwój Klastra
  składa się z podobszaru Zarządzanie Klastrem oraz Współpraca.

 

Pełna treść Strategii [do pobrania]