Zaproszenie na szkolenie "Seksualność ON"

 

Szkolenie

Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną 

 

 

Adresaci szkolenia

·          Osoby pracujące (terapeuci, pedagodzy) z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

·    Szkolenie dedykowane jest dla organizacji, które przystąpiły do Klastra pomorskich WTZ, uczestnictwo w szkoleniu jest nieodpłatne i potwierdzane zaświadczeniem. 

·          Limit miejsc:  12 osób

Opis i zakres tematyczny szkolenia

Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną - to 16 godzinne szkolenie, którego celem jest przekazanie profesjonalnej i rzetelnej wiedzy związanej z tematem szkolenia. Uczestnicy po odbyciu szkolenia zdobędą wiedzę na temat rozwoju psychoseksualnego, form ekspresji seksualnej wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną, sposobów adekwatnego reagowania na seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także profilaktyki przemocy seksualnej.

 

Termin

Miejsce

6 - 7 marca 2017

 

Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Związku
Niewidomych w Słupsku

Ul. Skłodowskiej 3

Słupsk

20 - 21 marca 2017

 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej

PSONI Koło w Gdańsku

ul. Tysiąclecia 13 A

Gdańsk

 

Program

Seksualność człowieka – zagadnienia ogólne, mity, stereotypy, postawy społeczne, język.

Rozwój psychoseksualny osób pełnosprawnych vs. z niepełnosprawnością intelektualną.

Wpływ niepełnosprawności na seksualność człowieka.

Potrzeba seksualna – standardowe i indywidualne rozwiązania bezpiecznej realizacji potrzeby seksualnej.

Pożądane i niepożądane zachowania seksualne osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna intelektualnie jako ofiara przemocy seksualnej.

Osoba niepełnosprawna intelektualnie jako sprawca przemocy seksualnej.

Edukacja seksualna – rola profesjonalistów i rola rodziców w rozwoju psychoseksualnym osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Rodzina, rodzicielstwo, małżeństwo osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Indywidualne konsultacje.

 

Forma szkolenia

Wykład, ćwiczenia warsztatowe, konwersacja, prezentacje multimedialne

Prowadzący

mgr Mariola RYNKIEWICZ – położna, pedagog, edukator seksualny, seksuolog, absolwentka Podyplomowej Szkoły Seksuologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS, prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu seksualności, wieloletni nauczyciel akademicki. Ekspert w dziedzinie zdrowia i spraw społecznych.